خانواده دریانوردان در جشنواره کشتی آبی

Image

خانواده داریوش قوامی

سر ملوان کشتی

Image

خانواده رضا ستوده

سرآشپز کشتی

Image

خانواده حسن رستمی

ملوان درجه یک عرشه

Image

خانواده علیرضا محمدی

مهندس الکترونیک سوم کشتی

Image

خانواده عبد الکریم مشایخی زاده

سرملوان

Image

 خانواده  رضا پور محمد

ملوان کشتی

Image

خانواده  رضا بهبودی

مهندس کشتی

Image

خانواده  فرزاد رهبر

مهندس سوم کشتی

Image

خانواده فتح الله عبدی نیا

افسر کشتی

Image

خانواده اسماعیل زنده بودی

سر ملوان کشتی

Image

خانواده رضا خضری

ملوان کشتی

Image

خانواده مسعود کمالی

ملوان کشتی

Image

خانواده حسین نصرتی

مهندس کشتی

Image

خانواده شکرالله قاسمی

ملوان کشتی

Image

خانواده علی اکبر نادری

سر ملوان کشتی

Image

خانواده حسین زیارتی

سر ملوان کشتی

Image

خانواده سعید شجاع قلب

ملوان کشتی

Image

خانواده آرمان صباحی پور

ملوان درجه دو عرشه کشتی

Image

خانواده مصطفی محمدی

افسر دوم کشتی

Image

خانواده ابوذر زارع

مهندس سوم کشتی

Image

خانواده حسن محمدی

افسر دوم کشتی

Image

خانواده هادی پریانی

افسر سوم کشتی

Image

خانواده علی نوذری

افسر اول عرشه کشتی

Image

خانواده مهدی گل افشان

مهندس دوم کشتی

Image

خانواده علیرضا قاسمی

افسر دوم کشتی

Image

خانواده مسعود میرکانی

ملوان کشتی

Image

خانواده علیرضا کسایی

مهندس سوم کشتی

Image

خانواده علیرضا علیزاده

مدیر موسسه آموزش کشتیرانی

Image

خانواده محمدهادی تقی زاده

سر مهندس

Image

خانواده سعید خاتمی

مهندس دوم کشتی

Image

خانواده علی حکمت منش

تعمیرکار عرشه کشتی

Image

خانواده حسین احمدپور

سر ملوان

Image

خانواده مهردادگوهری

آشپز کشتی

Image

خانواده سهراب بردبار

سر ملوان کشتی

© کلیه حقوق برای دبیرخانه پویش کشتی آبی محفوظ است.